Gruppeterapi

I en gruppe har du mulighed for at mødes med andre mennesker, som har et ønske om at tale om et bestemt emne eller tema, som betyder noget for dig.
 
Der kan også være tale om et gruppeforløb, hvor overskriften er personlig udvikling og hvor det mere er individuelle temaer for den enkelte, man bringer op i gruppen.
 
I gruppeterapi lærer du dig selv bedre at kende - i samspil med andre mennesker. Det virker forstærkende og udviklende, når flere mennesker lytter til dig og giver feedback på en positiv, respektfuld og anerkendende måde.     
 
Der er en række andre fordele ved gruppeterapi:
 

 • Man opdager at man ikke er alene, men at andre mennesker også kæmper med problemer, som ligner ens egne problemer.
    
 • Gruppen opleves som et frirum, hvor man kan sætte ord på de svære følelser og tanker – man får håb og inspiration af de andre i gruppen.
       
 • Man opnår hjælp til at finde nye handlemuligheder – man bliver støttet i at finde nye veje at gå.
      
 • Man opnår et nært og fortroligt fælleskab, hvor der er rig mulighed for at øve sig i sine sociale kompetencer.
      
 • Man bliver set og forstået af flere og der er flere som følger ens proces og forandring.     

     

Mange deltagere bliver overrasket over, hvor meget de beriger hinanden i et gruppeforløb. Når en deltager åbner op og giver udtryk for sine følelser og tanker, bevirker det som regel at de andre i gruppen, mærker en række følelsesmæssige reaktioner hos sig selv, som de efterfølgende kan tage op og tale om. På denne måde påvirker og beriger gruppens deltagere hinanden – til stor gavn for alle.
 
Der kan arbejdes med mange forskellige emner / temaer i en gruppeterapi. Det kan eksempelvis omhandle:
 

 • Angst – sorg / tab – skilsmisse – mobning i skolen – lavt selvværd – stress – ensomhed.    

 

Et gruppeforløb vil typisk forløbe sig over 8 gange - 3 timer pr. gang / hver 14 dag. En gruppe består af ca. 5 – 8 personer, alt afhængig af antallet af tilmeldte.
 
Når vi mødes, begynder vi altid med en runde, hvor den enkelte deltager fortæller, hvordan han eller hun har det og hvad der er sket af vigtige ting siden sidst. Derefter går vi videre med emnet  /  temaet.
 
Jeg lægger vægt på at der er en tillidsfuld og respektfuld stemning i gruppen. Der skal være plads til alle – også til de deltagere som er mere tilbageholdende.
 
Gruppe forløbet skal ligeledes være præget af accept, forståelse og anerkendelse af hinandens ressourcer, problematikker og udfordringer.
 

 

Kontakt

Claus Andersen

Hvem er Jeg?

Jeg har mange års erfaring med individuel terapi og parterapi.
Jeg arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor jeg mener at ethvert menneske er: unikt, værdifuldt og værdigt.
Jeg mener at ethvert menneske har krav på at blive værdsat, elsket, accepteret og respekteret, som det menneske, det ER

Medlem af