Når man lever i en familie, er man dybt afhængig af, hvordan de enkelte familiemedlemmer trives og udvikler sig. Når et eller flere af familiens medlemmer ikke trives, vil det påvirke hele familien. I disse tilfælde vil familieterapien være et hjælpende værktøj til at genskabe trivslen i familien. Med familieterapi er det familiens indbyrdes samspil og dynamik, der fokuseres på.
 
Det er vigtigt at pointere, at det er kvaliteten af samspillet imellem familiemedlemmerne, som er afgørende for den enkeltes trivsel. Vi kan alle være sammen med hinanden – men det er mere hvordan og på hvilken måde, vi er sammen med hinanden på.

Årsager til familieterapi

Der kan være mange forskellige årsager til at en familie ikke trives. Dette kan eksempelvis handle om:

  • Usikkerhed som forældre.
  • Forældrene er uenige i børneopdragelse – uenige i grænsesætningen.
  • Børnene hører ikke efter – børnene trives ikke.     
  • Problemer i parforholdet – delebørn.

Der bliver flere og flere sammenbragte familier, hvor det hedder: ” sted” , ” pap” og ” bonus”. Disse familier har også deres problemer, da der ofte er mange familiemedlemmer, som skal kunne fungere indbyrdes med hinanden. Det kan være svært at imødekomme alles behov, samt at have overblikket og overskuddet - i et ofte indviklet familienetværk.
 
Det er altid de voksne som har ansvaret for familiens trivsel. Børn er følsomme og de mærker som regel hurtigt, når der er ubalance i familien. Børn vil gøre meget for at hele familien trives og det hænder desværre ofte, at de påtager sig alt for meget ansvar, som betyder at de kommer i ubalance og får det dårligt.

Sådan vil familieterapi fungere

I familieterapien vil vi have fokus på selve samspillet i familien – og særligt på kvaliteten af dette samspil.
 
I familieterapien vil vi se på nye muligheder og handlemåder, med henblik på at skabe en bedre stemning, samt en positiv udvikling.  
 
I familieterapien vil alle familiemedlemmer have mulighed for at give udtryk for deres følelser, ønsker, behov og mening – også børnene!
 
I en familie handler det meget om, at det enkelte familiemedlem har brug for at føle sig værdifuld, elsket og værdsat – hvis dette ikke sker, trives vi ikke.
 
Min filosofi er: Det er ikke det vi gør i forhold til hinanden, men det er måden vi gør det på, som har afgørende betydning for, hvordan vi trives med hinanden!