Stress er en belastningstilstand, som vi alle kan mærke i kortere eller længere perioder.
 
Der er den sunde positive stress, hvor målene er afpasset ens kompetencer og hvor man i en kort periode, skal yde sit optimale. Det kan eksempelvis omhandle en eksamen , en job samtale, en vigtig præstation på jobbet eller en afgørende fodboldkamp. Denne form for stress får os til at yde vores bedste og samtidig udvikler vi os.
Der er den usunde stress, som er længerevarende og som påvirker både kroppen og psyken negativ. Stress er altid individuel vurderet, da nogle mennesker kan tåle meget stress og andre mennesker, kun kan tåle lidt stress.                                                    
 
Den usunde stress kan have både ydre og indre årsager. Den kan opstå i forbindelse med jobbet, hvor kravene kan være for store og hvor der ikke er den nødvendige støtte. Den kan også opstå i forhold til familielivet, venner og bekendte.
 
De indre årsager kan omhandle at man stiller for store krav til sig selv, at ens forventninger er for høje og at man vil gøre alt hvad man kan for at opnå andre menneskers anerkendelse.
 
Symptomerne kan være fysiologiske, såsom: hjertebanken, svedeture, hovedpine, mavesmerter, højt blodtryk. Disse symptomer kan på længere sigt føre til mavesår og hjertekar sygdomme.
 
Der er ligeledes psykiske stresssymptomer som: anspændthed, søvnproblemer, hukommelsesbesvær, rastløshed og angst. Disse symptomer kan på længere sigt føre til depression og udbrændthed.
 
Der er ingen tvivl om at længerevarende stress er meget usundt for krop og sjæl.

I behandlingen af stress handler det meget om at undersøge og udforske årsagerne til din stress. Det handler om at du skal gøre noget andet – på en anden måde - end det du plejer at gøre. Dette kan være svært,  da vanens magt er stor og vi finder tryghed i at gøre det som vi plejer – men det kan lade sig gøre!.
 
I terapien handler det om at arbejde med din personlighed, sådan at du bedre kan leve og være sammen med dig selv – på en mere afslappet og behagelig måde.
 
I terapien arbejder vi også med at du lærer mere om at lytte og mærke efter i dig selv og at du bliver bedre til at være opmærksom på de psykiske og fysiske symptomer på stress, sådan at du stopper op i tide og kan handle på dette. I den forbindelse vil vi arbejde med at du får nogle konkrete redskaber til at håndtere og forebygge din stress fremover.

- Brug mere tid på det, som giver dig glæde og energi i livet -