Selvværd er den måde, hvordan du opfatter og oplever dig selv på som menneske.
 
Lavt selvværd er en negativ opfattelse af dig selv, hvor du ofte er selvkritisk og selvbebrejdende og hvor du føler, at du ikke er god nok – ikke er noget værd som menneske.
 
Et lavt selvværd opstår som oftest i barndommen, hvor man af sine nærmeste eller andre, måske er blevet kritiseret, ignoreret og ikke er blevet hørt, set og accepteret, som den man i virkeligheden er.               
 
Et lavt selvværd kan også opstå i ungdomsårerne, som er en sårbar periode, hvor man på en anderledes måde gør sig tanker om sine værdier og sin opfattelse af sig selv.  
 
Det er vigtigt, at forstå, at selvværdet ikke er en permanent følelse, som vi ikke har mulighed for, at ændre. Vores selvværd er netop en af de ting i livet, som konstant ændrer sig. Dette betyder, at man kan forbedre sit selvværd.
 
Der er dog tale om forskellige sværhedsgrader af lavt selvværd. Hos nogle mennesker ligger det dybt i sindet, hos andre mennesker ligger det knap så dybt.
 
Når vi arbejder med lavt selvværd, er det vigtigt, at kigge på to ting:

  • Hvordan andre mennesker (har) opfatter og behandler os
  • hvordan vi opfatter og behandler os selv.

Disse to fokusområder har en stor betydning for vores selvværd og det er ofte disse områder man arbejder med. Der kan dog være andre vigtige forhold – dem kigger vi også på!
 
Når vi arbejder med lavt selvværd, handler det meget om, at finde ind til sin egen indre kerne, sig selv og sin værdifuldhed.

Det handler om, at finde sine ressourcer, sine styrker, sine gode egenskaber og samtidig acceptere sine fejl og mangler - intet menneske er perfekt.

Det handler også om, at lære, at være god ved sig selv, at kunne lide sig selv og at kunne mærke hvad der lige er godt for mig!
 
Det handler ligeledes om, at få bearbejdet tidligere ubehagelige oplevelser, som har medført et lavt selvværd og en negativ selvopfattelse. Du vil i dette arbejde opdage, at rigtig meget ikke handlede om dig, din person og dit værd som menneske - men tværtimod handlede det mere om personen, som gav dig følelsen af ikke at være god nok.