Parterapi

Det er de færreste par som kommer gennem parforholdet, uden kriser, uden problemer og uden konflikter. Problemerne kan vokse sig så store at det kan være nødvendigt at gå i parterapi, for at genfinde nærheden, harmonien og glæden.
 
Der kan være mange konfliktområder og man kan have skænderier og uenigheder om, eksempelvis: opdragelse af børnene, økonomien, rengøringen, arbejdet eller fritiden.
 
I parforholdet kan den ene eller begge parter også føle:
 

  • At jeg ikke får det jeg har brug for.
     
  • At jeg ikke føler mig hørt, set og mødt, som den person jeg er.
     
  • At jeg ikke bliver forstået og lyttet til.

     

Når vi indgår i et parforhold, har vi hver især forskellige bevidste og ubevidste forventninger og holdninger til parforholdet. Disse forventninger og holdninger er blevet grundlagt af vores erfaringer i barndomslivet. Dette betyder at der er to familiemønstre / kulturer, som bringes sammen. I vores nye familie skal vi danne grundlag for et fælles fundament, hvori der indgår regler og holdninger til blandt andet: vores behov, lyster, følelser, pligter, arbejde og fritiden samt meget mere.
 
Det er ikke uden grund at man siger at parforholdet er et hårdt arbejde – livet igennem!
 
I terapien vil vi arbejde med at i finder fortroligheden og tilliden til hinanden igen.
 
I terapien opstiller vi mål for hvad i vil have ud af terapien og vi undersøger nærmere hvad de forskellige konflikter handler om. Det sker ofte at hverdags skænderier dækker over nogle dybere liggende følelser og behov, som i ikke indfrier hos hinanden.
 
I terapien vil i lære, hvor vigtigt det er at kunne kommunikere og lytte til hinanden. Kommunikationen skal være på en måde, som sikrer at det i siger til hinanden bliver hørt og forstået. Det er ligeledes vigtigt at i hver især giver udtryk for jeres behov og ønsker – det som gør jer glade og tilfredse i livet.
 
I langt de fleste tilfælde vil jeres parforhold blive styrket. I får en dybere og bedre forståelse for hinandens personlighed og væremåde. I mærker igen nærheden, nærværet, omsorgen og kærligheden og i vil være godt rustet til fremtidens udfordringer.
 
Nogle gange viser det sig også at i ikke længere har gnisten, lysten eller viljen til at fortsætte forholdet. I disse tilfælde handler det om at gå fra hinanden på en god, ordentlig og respektfuld måde.

Kontakt

Claus Andersen

Hvem er Jeg?

Jeg har mange års erfaring med individuel terapi og parterapi.
Jeg arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor jeg mener at ethvert menneske er: unikt, værdifuldt og værdigt.
Jeg mener at ethvert menneske har krav på at blive værdsat, elsket, accepteret og respekteret, som det menneske, det ER

Medlem af