Depression er en meget almindelig sygdom. Omkring en halv million danskere bliver i løbet af deres liv, ramt af en middel til svær depression.
 
Depression er en meget ubehagelig sygdom. Den kan ødelægge livet, både socialt og arbejdsmæssigt og den kan i yderste tilfælde, føre til selvmord.
 
Der kan være forskellige tegn på, at man har en depression. Nogle mennesker føler, at de er nedtrykte, kede af det, mangler energi og er meget trætte. Andre kan ikke mærke deres følelser. Det er næsten som om de er handlingslammede i følelseslivet.

Forsellige symptomer på depression

En deprimeret person plages ofte af en række symptomer, såsom:

  • Lavt selvværd 
  • Lav selvtillid
  • Skyldfølelser
  • Koncentrationsbesvær
  • Søvnforstyrrelser 
  • Tanker om død eller selvmord   
  • M.m.                                                                                          

Der kan være stor variation i, hvordan den enkelte person oplever symptomerne. Nogle kan føle sig helt værdiløse, utilstrækkelige og at de intet er værd som menneske. Andre kan opleve, at koncentrationsbesvær og søvnforstyrrelser, er mere fremtrædende.
 
Vi kan alle risikere, at mærke disse symptomer indimellem. Det er dog en hovedregel, at når man har mærket symptomerne 14 dage i træk, så er der givetvis tale om en depression.      
 
Når vi har en depression, er det tegn på, at der er en ubalance i vores liv. Der er noget som vi skal tage alvorligt og som vi skal gøre noget ved.

Årsager til depressioner 

Der kan være en del årsager til, at vi får en depression – det kan eksempelvis skyldes:

Langvarigt stress - Traumatiske oplevelser - Sorg og kriser - Angst og depression hænger ofte sammen.

Det kan også være, at du ikke lever i overensstemmelse med dig selv, dine behov og det som er det rigtige - for lige dig!

Behandling af depression

I terapien vil vi sammen undersøge og afklare mulige årsager og sammenhænge til depressionen.
 
I terapien vil du blive klogere på dig selv, dine følelser og hvad du har brug for, at gøre for, at afhjælpe depressionen.
               
I terapien vil du få redskaber sådan, at du igen kan få livsenergien, handlekraften og glæden tilbage, i dit liv.