Jeg er et menneske, som går meget op i de ting, som nu engang har fanget min interesse, her i livet.
Jeg behøver ikke at vide alt, om alt muligt - jeg vil hellere koncentrere mig om det, som virkelig interesser mig og som betyder meget for mig.

Jeg har selv oplevet livet på godt og ondt. Ud fra det, er der udsprunget en stor interesse - i forhold til hvad der foregår i et menneskes indre liv - i forhold til hvordan og hvorledes vores nære relationer har præget og påvirket os - og i forhold til hvordan vi lever vores liv, her og nu.

Jeg mærker og oplever en stor glæde, i mit daglige arbejde med mennesker. Det er en god følelse og jeg føler mig nærmest privilegeret over, at kunne mærke denne gode følelse hver dag.

Jeg er eksamineret, uddannet psykoterapeut ved Institut for Gestaltanalyse ( 4½ år ).
Uddannelsen bygger på forskellige hovedretninger, såsom: dynamisk psykoterapi, kognitiv terapi, eksistentiel terapi og gestalt terapi.
 
Jeg er oprindelig uddannet pædagog og har igennem 18 år arbejdet med sårbare og udsatte børn, unge, deres forældre og familier.
 
Vi kan alle blive udsat for belastninger, tab og opgivelse i livet. Når dette sker har vi særlig brug for at blive hørt, mødt, set og oplevet, som det menneske vi er. Vi har brug for at få sat ord på vores mange følelser og vi har brug for at blive accepteret og forstået - sådan som vi har det i situationen. Jeg lægger meget vægt på disse ting i mine terapier.
 
I mine terapier er jeg ligeledes tilstede på en respektfuld, anerkendende, omsorgsfuld og indfølende / empatisk måde. Jeg tillægger det stor betydning at der er en god kontakt, samt en gensidig tillid imellem os. Dette er en forudsætning for at terapien kan fungere.
  
Du er altid velkommen til at kontakte mig, i forhold til spørgsmål eller andet, som måtte have din interesse.
 
Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening og følger foreningens faglige krav og etiske regler.