Gruppeterapi forløb for unge som lider af angst

Det er vigtigt når man er ung, at få talt om sin angstlidelse. Den kan behandles og derefter kan du igen være fri i dit sind og din krop - til at leve ungdomslivet fuldt ud.

Angst er meget komplekst og kan have sin oprindelse i mange forskellige årsager.

Fordelen ved at være i et gruppeterapi forløb, er at du mødes med andre unge, som også lider af en angstlidelse og du vil opleve et fantastisk stærkt sammenhold.

Vi kigger også på dine menneskelige værdier, ressourcer, styrker og kvaliteter. Sådan at du bliver mere opmærksom og bevidst om dig selv!

Der er en række andre fordele ved et gruppeterapi forløb:

  • Man opdager at man ikke er alene, men at andre mennesker også kæmper med problemer, som ligner ens egne problemer.
  • Gruppen opleves som et frirum, hvor man kan sætte ord på de svære følelser og tanker – man får håb og inspiration af de andre i gruppen.
  • Man opnår hjælp til at finde nye handlemuligheder – man bliver støttet i at finde nye veje at gå.
  • Man opnår et nært og fortroligt fælleskab, hvor der er rig mulighed for at øve sig i sine sociale kompetencer.
  • Man bliver set og forstået af flere og der er flere som følger ens proces og forandring.     

Mange deltagere bliver overrasket over, hvor meget de beriger hinanden i et gruppeforløb. Når en deltager åbner op og giver udtryk for sine følelser og tanker, bevirker det som regel at de andre i gruppen, mærker en række følelsesmæssige reaktioner hos sig selv, som de efterfølgende kan tage op og tale om. På denne måde påvirker og beriger gruppens deltagere hinanden – til stor gavn for alle.

Et gruppeforløb vil typisk foregå over 5 - 8 gange. En gruppe består af 4 - 8 unge, alt afhængig af antallet af tilmeldte.

Når vi mødes, begynder vi altid med en runde, hvor den enkelte deltager fortæller, hvordan han eller hun har det og hvad der er sket af vigtige ting siden sidst. Derefter går vi videre med emnet  /  temaet.

Jeg lægger vægt på at der er en tillidsfuld og respektfuld stemning i gruppen. Der skal være plads til alle – også til de deltagere som er mere tilbageholdende.

Gruppeforløbet vil ligeledes være præget af accept, forståelse og anerkendelse af hinandens ressourcer, problematikker og udfordringer.

Har du spørgsmål? Ring på

21 80 57 63

Eller skriv en besked:

Kontakt

Claus Andersen

Hvem er Jeg?

Jeg har mange års erfaring med individuel terapi og parterapi.
Jeg arbejder ud fra et værdigrundlag, hvor jeg mener at ethvert menneske er: unikt, værdifuldt og værdigt.
Jeg mener at ethvert menneske har krav på at blive værdsat, elsket, accepteret og respekteret, som det menneske, det ER

Medlem af